Leveringsvoorwaarden

1.Levering

1.1 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering binnen 10 werkdagen of via post.

1.2 Indien Pot & Vaas een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan een week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de klant Pot & Vaas schriftelijk in gebreke te stellen.

1.3 De minimale ordergrootte is €500- excl. BTW 

Pot & Vaas neemt boven de €1500,- (excl. BTW) in Nederland de verzending voor haar rekening. Er wordt, afhankelijk van het product en het land een vast bedrag aan porto in rekening gebracht. De bedragen voor verzendkosten variëren van € 10,- tot € 100,- en worden jaarlijks geïndexeerd.
 

2.Garantie

2.1 Pot & Vaas garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook gedurende de in artikel 6.3 opgenomen termijn.

2.2 De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 1 maand na levering.

2.3 Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garantie, dan zal Pot & Vaas de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan, dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter  zake van het gebrek door de klant, naar keuze van Pot & Vaas vervangen of zorg dragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt de klant zich reeds nu de te vervangen zaak aan Pot & Vaas te retourneren en de eigendom daarover aan Pot & Vaas te verschaffen.  De retourneringskosten komen voor rekening van de klant.

2.4 De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Pot & Vaas, de klant of derden wijzigingen hebben aangebracht, dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »